Đóng

Giấy Art Có Tráng

Giấy Art Có Tráng

Đặc điểm

  • Màu trắng, bao phủ bởi một lớp tráng

Mục đích sử dụng

  • Tạp chí, Tờ rơi, Brochure, Catalogue, v.v.

Trọng lượng

  • 80~350gsm