Đóng

Giấy Duplex (Lưng Xám)

Giấy Duplex (Lưng Xám)

Đặc điểm

  • Giấy bìa.
  • Tráng một mặt (màu trắng) và mặt còn lại là màu xám.
  • Khả năng in tốt cho cả hai mặt.
  • Độ cứng hợp lý.

Mục đích sử dụng

  • Bao bì chất lượng cao, bao bì sạch, hộp, hộp thực phẩm, v.v.

Trọng lượng

  • 180~500gsm