Đóng

Giấy Nhiệt

Giấy Nhiệt

Đặc điểm

  • In nhiệt

Mục đích sử dụng

  • Nhãn, Vé, Biên lai cho máy POS, Biểu đồ y tế, Thẻ lên máy bay, v.v.