Đóng

Giấy Test-liner, Medium

Test-liner, Medium

Đặc điểm

  • Được sản xuất bằng 100% giấy tái chế (OCC).
  • Các chất & Màu sắc có thể thay đổi.

Mục đích sử dụng

  • Bao bì thực phẩm
  • Bao bì cho hàng tiêu dùng
  • Tấm lót trong thùng carton song

Trọng lượng

  • 113~210 gsm