Đóng

Giấy Tự Nhiên

GIẤY TỰ NHIÊN

Đặc điểm

  • 100% bột tự nhiên
  • Cực dày và mịn
  • Không tích bụi

Mục đích sử dụng

  • Sổ tay, Giấy tính tiền, Bưu kiện, Thư thông báo, Các loại sổ tay, v.v..

Trọng lượng

  • 60~140gsm