Đóng

Giấy Bìa

Giấy Bìa

Đặc điểm

  • Nhiều lớp
  • Độ cứng cao
  • Bìa khô (Độ ẩm: 6 ~ 7%)

Mục đích sử dụng

  • Bìa sách, hộp, bìa lịch treo tường, hộp rượu, hộp quà, hộp có độ cứng cao, v.v.

Trọng lượng

  • 350~2400gsm