Đóng

Giấy In Chuyển Nhiệt

Giấy In Chuyển Nhiệt

Đặc điểm:

  • Nhiều loại và kích cỡ
  • Dễ dàng xử lý, hiệu suất tốt
  • Tốc độ khô nhanh và năng suất cao
  • Lý tưởng cho mực đậm đặc và giảm tiếng ồn.
  • Giảm lãng phí và tăng năng suất.

Mục đích sử dụng:

  • Thời trang
  • Đồ thể thao
  • Biển báo
  • Đồ dệt gia dụng