Đóng

Giấy Duplex (Lưng Trắng)

Giấy Duplex (Lưng Trắng)

Đặc điểm

  • Giấy bìa.
  • Tráng một mặt (màu trắng) và mặt còn lại cũng là Màu trắng.
  • Khả năng in tốt cho cả hai mặt.

Mục đích sử dụng

  • Hộp dược phẩm, Hộp mỹ phẩm, Bao bì vỉ, Hộp thực phẩm, v.v.

Trọng lượng

  • 230~450gsm