Đóng

Giấy Ivory

Giấy Ivory

Đặc điểm

  • Độ trắng và độ sáng.
  • Bề mặt bóng.
  • Sản phẩm phù hợp với kỹ thuật.

Mục đích sử dụng

  • Tất cả các loại Hộp: Mỹ phẩm, Xà phòng, Bàn chải, Thuốc, Thuốc lá, Chất tẩy rửa, v.v.

Trọng lượng

  • 210~400gsm